گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2324
تاریخ ثبت 1439/02/15
جلسات عنوان بصری

سلام علیکم با عرض معذرت می خواستم بدانم محل تشکیل جلسات عنوان بصری در کجا می باشد ؟ با تشکر
هوالعلیم
جلسات عنوان بصری با آن تشکّل و کیفیت سابق برای همیشه تعطیل شده است.