گروه سئوال اعتقادات
کدرهگیری 145
تاریخ ثبت 1439/02/15
کلام رسول خدا مبنی بر تبعیت زن از شوهر

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم اینکه رسول اللَه صلی اللَه علیه و آله میفرمایند اگر سجده بر غیر خدا جایز بود زنان را امر میکردم به شوهرانشان سجده کنند به چه معناست؟ باتشکر.
هوالعلیم به معنای تسلیم در برابر شوهر و اطاعت از او و تحصیل رضای او در مواردی که مخالف شرع نباشد .