متن کامل زیارت عاشورا

3843
مشاهده متن

پدیدآورگروه علمی

گروه قرآن وحدیث ودعاء

/8
زیارت عاشورا قرائت زیارت عاشوراء 1 قرائت زیارت عاشوراء 2 پی دی اف پی دی اف موبایل ورد

متن کامل زیارت عاشورا

1
 • ﴿بسم اللَه الرحمن الرحيم﴾

 • به نام خداوند بخشاینده مهربان

 • ﴿السَّلامُ عَلَيك يا أبا عَبدِ اللَهِ السَّلامُ عَلَيك يا ابنَ رَسولِ اللَهِ﴾

 • سلام بر تو ای اباعبداللَه، سلام بر تو ای پسر رسول خدا

 • ﴿السَّلامُ عَلَيك يا ابنَ أميرِ المُؤمِنينَ وَ ابنَ سَيدِ الوَصيينَ﴾

 • سلام بر تو ای فرزند امیرمؤمنان و فرزند سرور أوصیا

 • ﴿السَّلامُ عَلَيك يا ابنَ فاطِمَةَ سَيدَةِ نِساءِ العالَمينَ﴾

 • سلام بر تو ای فرزند فاطمه سیدۀ زنان عالمیان

 • ﴿السَّلامُ عَلَيك يا ثارَ اللَهِ وَ ابنَ ثارِهِ﴾

 • سلام بر تو ای کسی که خونخواهت خداست و ای فرزند آنکه خونخواهش خداست

 • ﴿وَ الوِترَ المَوتورَ﴾

 • و ای تنهای مظلوم (که از او خونخواهی نشده است)

 • ﴿السَّلامُ عَلَيك وَ عَلَى الأرواحِ الَّتي حَلَّت بِفِنائِك﴾

 • سلام بر تو و بر ارواح پاکی که به درگاه تو رحل اقامت افکندند

 • ﴿عَلَيكم مِنّي جَميعاً سَلامُ اللَهِ أبَداً﴾

 • از جانب من، بر جمیع شما تا ابد درود خدا باد

 • ﴿ما بَقيتُ وَ بَقي اللَّيلُ وَ النَّهارُ﴾

 • تا آن زمان که هستم و تا آن هنگام که شب و روز باقی است

 • ﴿يا أبا عَبدِ اللَهِ لَقَد عَظُمَتِ الرَّزيةُ﴾

 • ای اباعبداللَه هرآینه عزای تو بزرگ و سنگین گشت

 • ﴿وَ جَلَّت وَ عَظُمَتِ المُصيبَةُ بِك عَلَينا وَ عَلَى جَميعِ أهلِ الإسلامِ﴾

 • و مصیبت تو بر ما و جمیع اهل اسلام بس عظیم و ناگوار آمد

 • ﴿وَ جَلَّت وَ عَظُمَت مُصيبَتُك في السَّماواتِ عَلَى جَميعِ أهلِ السَّماواتِ﴾

 • و مصیبت و عزایت در آسمان‌ها بر جمیع اهالی آن سخت و دشوار گشت

متن کامل زیارت عاشورا

2
 • ﴿فَلَعَنَ اللَهُ أُمَّةً أسَّسَت أساسَ الظُّلمِ وَ الجَورِ عَلَيكم أهلَ البَيتِ﴾

 • پس لعن و دورباش باد بر امّتی که اساس ظلم و ستم را بر شما اهل بیت بنیان نهادند

 • ﴿وَ لَعَنَ اللَهُ أُمَّةً دَفَعَتكم عَن مَقامِكم﴾

 • و خدا لعنت کند بر امّتی که شما را از جایگاهتان مانع گشتند

 • ﴿وَ أزالَتكم عَن مَراتِبِكم الَّتي رَتَّبَكمُ اللَهُ فيها﴾

 • و از مرتبه‌هایتان برکنار نمودند، مرتبه‌هایی که خدا شما را در آنها جای داد.

 • ﴿وَ لَعَنَ اللَهُ أُمَّةً قَتَلَتكم﴾

 • و خدا لعنت کند امّتی که شما را کشتند

 • ﴿وَ لَعَنَ اللَهُ المُمَهِّدينَ لَهُم بِالتَّمكينِ مِن قِتالِكم﴾

 • و خدا لعنت کند آن مردمی که با تمکین از اُمرای جور، بستر ظلم و ستم را بر شما هموار نمودند

 • ﴿بَرِئتُ إلَى اللَهِ وَ إلَيكم مِنهُم﴾

 • من بیزاری می‌جویم به سوی خدا و به جانب شما از ایشان

 • ﴿وَ مِن أشياعِهِم وَ أتباعِهِم وَ أوليائِهِم﴾

 • و [بیزاری می‌جویم] از شیعیان و تبعیت کنندگان و دوستان آنان

 • ﴿يا أبا عَبدِ اللَهِ إنّي سِلمٌ لِمَن سالَمَكم﴾

 • ای اباعبداللَه، هرآینه من تا روز قیامت، در سلامت و صلحم با آنکه با شما در صلح است

 • ﴿وَ حَربٌ لِمَن حارَبَكم إلَى يومِ القيامَةِ﴾

 • و در جنگ و ستیزم با آنکه با شما در ستیزه و جنگ است؛

 • ﴿وَ لَعَنَ اللَهُ آلَ زيادٍ وَ آلَ مَروانَ وَ لَعَنَ اللَهُ بَني أُمَيةَ قاطِبَةً﴾

 • و خدا لعنت کند آل زیاد و آل مروان را، و جمیع بنی‌امیه را لعنت کند

 • ﴿وَ لَعَنَ اللَهُ ابنَ مَرجانَةَ وَ لَعَنَ اللَهُ عُمَرَ بنَ سَعدٍ وَ لَعَنَ اللَهُ شِمراً﴾

 • و لعنت کند پسر مرجانه را، و لعنت کند عمر بن سعد را و شمر را

 • ﴿وَ لَعَنَ اللَهُ أُمَّةً أسرَجَت وَ ألجَمَت وَ تَنَقَّبَت لِقِتالِك﴾

 • و لعنت کند گروهی را که برای جنگ با تو، مرکب‌ها را زین و لجام کردند و بر صورت ها نقاب زدند

متن کامل زیارت عاشورا

3
 • ﴿بِأبي أنتَ وَ أُمّي لَقَد عَظُمَ مُصابي بِك﴾

 • پدر و مادرم به فدای تو باد، هر آینه مصیبتت بر من سنگین است

 • ﴿فَأسالُ اللَهَ الَّذي أكرَمَ مَقامَك وَ أكرَمَني بكَ﴾

 • پس، از خدا که مقام تو را گرامی داشت و مرا هم (به‌واسطه تو) کرامت بخشید مسألت می‌نمایم؛

 • ﴿أن يرزُقَني طَلَبَ ثارِك مَعَ إمامٍ مَنصورٍ مِن أهلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ﴾

 • که خونخواهی تو را، به همراه پیشوایی یاری شده از اهل بیت محمد صلی اللَه علیه و آله، روزی من گرداند

 • ﴿اللَهُمَّ اجعَلني عِندَك وَجيهاً بِالحُسَينِ عَلَيهِ السَّلامُ في الدُّنيا وَ الآخِرَةِ﴾

 • بارإلٰها، مرا به واسطه حسین علیه السلام در دنیا و آخرت، نزد تو آبرومند قرار بده

 • ﴿يا أبا عَبدِ اللَهِ إنّي أتَقَرَّبُ إلَى اللَهِ﴾

 • ای اباعبداللَه، من تقرب می‌جویم به درگاه خدا

 • ﴿وَ إلَى رَسولِهِ وَ إلَى أميرِ المُؤمِنينَ وَ إلَى فاطِمَةَ﴾

 • و به درگاه رسولش و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا

 • ﴿وَ إلَى الحَسَنِ وَ إلَيك بِموالاتِك﴾

 • و به درگاه امام حسن و به سوی تو، به واسطه دوستی و پیروی از تو

 • ﴿وَ بِالبَراءَةِ مِمَّن أسَّسَ أساسَ ذَلِك وَ بَنَى عَلَيهِ بُنيانَهُ﴾

 • و بیزاری از آنان که اساس آن (ظلم و ستم) را بنیاد نهادند و بر آن بنا نمودند

 • ﴿وَ جَرَى في ظُلَمِهِ وَ جَورِهِ عَلَيكم وَ عَلَى أشياعِكم﴾

 • و بر ممشای ظلم و جور بر شما و پیروان شما قدم نهادند

 • ﴿بَرِئتُ إلَى اللَهِ وَ إلَيكم مِنهُم﴾

 • از آنها بیزاری می‌جویم به درگاه خدا و به سوی شما

 • ﴿وَ أتَقَرَّبُ إلَى اللَهِ ثُمَّ إلَيكم﴾

 • و به سوی خدا تقرّب می‌جویم و سپس به سوی شما؛

 • ﴿بِموالاتِكم وَ موالاةِ وَليكم﴾

 • بوسیله دوستی و تبعیت شما و دوستی دوستدار شما

متن کامل زیارت عاشورا

4
 • ﴿وَ بِالبَراءَةِ مِن أعدائِكم وَ النّاصِبينَ لَكمُ الحَربَ﴾

 • و بوسیله بیزاری جستن از دشمنان شما و آنان که عَلَم جنگ با شما برافراشته‌اند

 • ﴿وَ بِالبَراءَةِ مِن أشياعِهِم وَ أتباعِهِم﴾

 • و با بیزاری جستن از شیعیان و دنبال روندگانِ (پیروانِ)آنان

 • ﴿إنّي سِلمٌ لِمَن سالَمَكم﴾

 • هرآینه من در سلامت و صلحم با آنکه با شما در صلح است

 • ﴿وَ حَربٌ لِمَن حارَبَكم﴾

 • و در جنگ و ستیزم با آنکه با شما در ستیزه و جنگ است

 • ﴿وَ وَلي لِمَن والاكم وَ عَدوٌّ لِمَن عاداكم﴾

 • و دوستم با دوستان و پیروان شما، و دشمنم با آنکه شما را دشمن بدارد

 • ﴿فَأسالُ اللَهَ الَّذي أكرَمَني بِمَعرِفَتِكم وَ مَعرِفَةِ أوليائِكم﴾

 • بنابراین، درخواست می‌کنم از خداوندی که مرا با شناخت شما و دوستان شما کرامت بخشید

 • ﴿وَ رَزَقَني البَراءَةَ مِن أعدائِكم﴾

 • و بیزاری از دشمنان شما را روزیم گردانید:

 • ﴿أن يجعَلَني مَعَكم في الدُّنيا وَ الآخِرَةِ﴾

 • اینکه مرا در دنیا و آخرت با شما و همنشین شما گرداند

 • ﴿وَ أن يثَبِّتَ لي عِندَكم قَدَمَ صِدقٍ في الدُّنيا وَ الآخِرَةِ﴾

 • و پای مرا نزد شما در دنیا و آخرت بر راستی ثابت و استوار قرار دهد

 • ﴿وَ أسألُهُ أن يبَلِّغَني المَقامَ المَحمودَ لَكم عِندَ اللَهِ﴾

 • و از او مسألت دارم که مرا نزد خدا به مقامی ستودنی از جانب شما نائل کند

 • ﴿وَ أن يرزُقَني طَلَبَ ثارِي﴾

 • و خونخواهی شما را روزی من گرداند،

 • ﴿مَعَ إمامٍ هُدًي ظاهِرٍ ناطِقٍ بالحَقِّ مِنكم﴾

 • به همراه پیشوایی هدایت‌شده (مهدی علیه السلام)، و آشکار و گویای به حق، از خاندان شما

متن کامل زیارت عاشورا

5
 • ﴿وَ أسألُ اللَهَ بِحَقِّكم وَ بِالشَّأنِ الَّذي لَكم عِندَهُ﴾

 • و به حق شما و شأن و منزلتی که شما نزد خدا دارید از او تقاضا می‌کنم

 • ﴿أن يعطيني بِمُصابي بِكم أفضَلَ ما يعطي مُصاباً بِمُصيبَتِهِ﴾

 • که به من عطا کند بر مصیبت‌زدگی‌ام بر شما، بهترین اجری که بر مصیبت‌زده‌ای بر مصیبتش عطا کند

 • ﴿مُصيبَةً ما أعظَمَها وَ أعظَمَ رَزيتَها في الإسلامِ﴾

 • مصیبتی که چه بزرگ مصیبتی است آن مصیبت، و چه عظیم است آن عزا در اسلام

 • ﴿وَ في جَميعِ السَّماواتِ وَ الأرضِ﴾

 • و در همه آسمان‌ها و زمین

 • ﴿اللَهُمَّ اجعَلني في مَقامي هَذا﴾

 • بارإلها، مرا در این جایگاه (و این حرم امن إلهی)،

 • ﴿مِمَّن تَنالُهُ مِنك صَلَواتٌ وَ رَحمَةٌ وَ مَغفِرَةٌ﴾

 • از کسانی قرار ده که از جانب تو به درود و رحمت و بخشش نائل شوند

 • ﴿اللَهُمَّ اجعَل مَحياي مَحيا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ﴾

 • خداوندا، زندگانیم را به آیین زندگانی محمد و آل محمد قرار بده

 • ﴿وَ مَماتي مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ﴾

 • و مرگم را به آیین و روش محمد و آل محمد قرار ده

 • ﴿اللَهُمَّ إنَّ هَذا يومٌ تَبَرَّكت بِهِ بَنو أُمَيةَ﴾

 • خدایا، امروز روزی است که بنی‌امیه به آن تبرّک جستند

 • ﴿وَ ابنُ آكلَةِ الأكبادِ﴾

 • و فرزند (هند) جگرخوار

 • ﴿اللَّعينُ ابنُ اللَّعينِ عَلَى لِسانِك وَ لِسانِ نَبيك صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ﴾

 • آن لعنت‌شده فرزند لعنت‌شده، بر زبان تو و زبان پیامبرت (صلی اللَه علیه و آله)

 • ﴿في كلِّ مَوطِنٍ وَ مَوقِفٍ وَقَفَ فيهِ نَبيك صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ﴾

 • در هر کجا و هر موقفی که پیامبرت (صلی اللَه علیه و آله) در آن ایستاد

متن کامل زیارت عاشورا

6
 • ﴿اللَهُمَّ العَن أبا سُفيانَ وَ مُعاويةَ وَ يزيدَ بنَ مُعاويةَ﴾

 • بارإلها، لعنت کن أباسفیان را و معاویه و یزید بن معاویه را

 • ﴿عَلَيهِم مِنك اللَّعنَةُ أبَدَ الآبِدينَ﴾

 • از جانب تو بر آنان لعنت باد تا ابد

 • ﴿وَ هَذا يومٌ فَرِحَت بِهِ آلُ زيادٍ وَ آلُ مَروانَ﴾

 • و امروز روزی است که خاندان زیاد و خاندان مروان بر آن شاد گشتند

 • ﴿بِقَتلِهِمُ الحُسَينَ صَلَواتُ اللَهِ عَلَيهِ﴾

 • بواسطۀ کشتن حسین که درود الهی بر او باد

 • ﴿اللَهُمَّ فَضاعِف عَلَيهِمُ اللَّعنَ مِنكَ وَ العَذابَ الأليم﴾

 • خداوندا، پس لعنت و نفرینت را بر آنان دو چندان کن

 • ﴿اللَهُمَّ إنّي أتَقَرَّبُ إلَيك في هَذا اليومِ﴾

 • بارإلها،‌من در این روز، به سوی تو تقرّب می‌جویم

 • ﴿وَ في مَوقِفي هَذا وَ أيامِ حَياتي﴾

 • و در این جایگاه و در تمام مدت زندگانیم

 • ﴿بِالبَراءَةِ مِنهُم وَ اللَّعنَةِ عَلَيهِم﴾

 • به بیزاری جستن از آنان و لعنت فرستادن بر آن ظالمان

 • ﴿وَ بِالموالاةِ لِنَبيك وَ آلِ نَبيك عَلَيهِ وَ عَلَيهِمُ السَّلامُ﴾

 • و به دوستی با پیامبر و آل پیغمبرت که درود تو بر او و ایشان باد

 • ﴿اللَهُمَّ العَن أوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ﴾

 • خداوندا لعنت کن اولین ستمکاری که بر حق محمد و آل محمد ستم کرد

 • ﴿وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِك﴾

 • و آخرین کسی را که در این ستم از او پیروی نمود

متن کامل زیارت عاشورا

7
 • ﴿اللَهُمَّ العَنِ العِصابَةَ الَّتي جاهَدَتِ الحُسَينَ﴾

 • خداوندا، لعنت کن جمعیتی را که با حسین پیکار نمودند

 • ﴿وَ شايعَت وَ بايعَت وَ تابَعَت عَلَى قَتلِهِ﴾

 • و بر کشتن او همراهی کردند و بیعت و پیروی نمودند

 • ﴿اللَهُمَّ العَنهُم جَميعاً﴾

 • بارإلها، جمیع آنان را لعنت کن

 • ﴿السَّلامُ عَلَيك يا أبا عَبدِ اللَهِ﴾

 • سلام و درود بر تو ای اباعبداللَه

 • ﴿وَ عَلَى الأرواحِ الَّتي حَلَّت بِفِنائِك﴾

 • و بر ارواحی که به درگاه تو رحل اقامت افکندند

 • ﴿عَلَيك مِنّي سَلامُ اللَهِ أبَداً﴾

 • از جانب من سلام خدا همواره بر تو باد،

 • ﴿ما بَقيتُ وَ بَقي اللَّيلُ وَ النَّهارُ﴾

 • تا آن زمان که هستم و جان در بدن دارم و تا آن زمان که روز و شب باقی است

 • ﴿وَ لا جَعَلَهُ اللَهُ آخِرَ العَهدِ مِنّي لِزيارَتِكم﴾

 • و خدا این زیارتم را آخرین عهد با حضرتت قرار ندهد

 • ﴿السَّلامُ عَلَى الحُسَينِ وَ علي عَلي بنِ الحُسَينِ﴾

 • سلام بر حسین، و بر علی پسر حسین

 • ﴿وَ عَلَى أولادِ الحُسَينِ وَ عَلَى أصحابِ الحُسَينِ﴾

 • و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاوران حسین

 • ﴿اللَهُمَّ خُصَّ أنتَ أوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعنِ مِنّي﴾

 • خداوندا، مخصوص گردان اولینِ آن ظالمان را به لعنت من

 • ﴿وَ ابدَأ بِهِ أوَّلًا ثُمَّ الثّاني ثُمَّ الثّالِثَ وَ الرّابِعَ﴾

 • و ابتدا از او لعنت را آغاز نما، سپس دومی را لعنت کن و سپس سومی و چهارمی را

 • ﴿اللَهُمَّ العَن يزيدَ خامِساً﴾

 • خدایا یزید را پنجمین آنان لعنت فرست

متن کامل زیارت عاشورا

8
 • ﴿وَ العَن عُبَيدَ اللَهِ بنَ زيادٍ وَ ابنَ مَرجانَةَ وَ عُمَرَ بنَ سَعدٍ وَ شِمراً﴾

 • و لعنت کن عبیداللَه بن زیاد را و پسر مرجانه را و عمربن‌سعد و شمر را

 • ﴿وَ آلَ أبي سُفيانَ وَ آلَ زيادٍ وَ آلَ مَروانَ إلَى يومِ القيامَةِ﴾

 • و لعنت کن خاندان ابوسفیان و خاندان زیاد و خاندان مروان را تا روز قیامت

 • ﴿اللَهُمَّ لَك الحَمدُ حَمدَ الشّاكرينَ لَك عَلَى مُصابِهِم﴾

 • بارإلها، سپاس تو را، سپاس شکرگزاران بر مصیبت‌هایشان،

 • ﴿الحَمدُ لِلَّهِ عَلَى عَظيمِ رَزيتي﴾

 • ستایش خدای را بر غم و اندوه بزرگم

 • ﴿اللَهُمَّ ارزُقني شَفاعَةَ الحُسَينِ يومَ الوُرودِ﴾

 • بارإلها، شفاعت حسین را در روزِ ورود به درگاهت روزیم کن

 • ﴿وَ ثَبِّت لي قَدَمَ صِدقٍ عِندَك مَعَ الحُسَينِ وَ أصحابِ الحُسَينِ﴾

 • و ثابت بدار قدم صدق (راستین) مرا نزد خود به همراه حسین و یاران حسین

 • ﴿الَّذينَ بَذَلوا مُهَجَهُم دونَ الحُسَينِ عَلَيهِ السَّلامُ.﴾

 • آن یارانی که خونِ قلوبشان (جانهایشان) را در راه حسین علیه‌السلام نثار نمودند