صوتهای مربوط به زیارت

تعداد: 2

پرسش و پاسخ های مربوط به زیارت

تعداد: 3
پرسش: زیارت مکرر امام رضا علیه السلام جهت براورده شدن حاجت

کد: 348گروه: اخلاق وعرفان
سلام علیکم در روایات داریم که اگر کسی 40 روز به زیارت امام رضا(علیه السلام) برود، حاجت او برآورده می شود؟
هوالعلیم
اگر یک بار هم انسان برود برآورده می شود.
پرسش: سند زیارت عاشورا

کد: 119گروه: حدیث ودعاء
بسم اللَه الرحمن الرحیم.
سلام.
آیا زیارت عاشورای امام حسین سند دارد؟
لطفا سند آن را تفصیلا بیان بفرمایید.
هوالعلیم
بلی و قبلا پاسخش داده شد.
پرسش: زیارت عاشورا

کد: 117گروه: حدیث ودعاء
در زیارت عاشورا در قسمت (ولا جعله اللَه آخر العهد منی لزیارتکم) باید باشد یا لزیارتک؟
هوالعیم
زیارتکم