کتابهای مربوط به توحید

تعداد: 19
مشاهده بیشتر...

سخنرانیهای مربوط به توحید

تعداد: 9
مشاهده بیشتر...

صوتهای مربوط به توحید

تعداد: 223مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به توحید

تعداد: 2
پرسش: رساله نور وحدت

کد: 2271گروه: اخلاق وعرفان
سلام عليكم. نظر حضرتعالي درباره رساله ي نور وحدت خواجه حورا چيست ؟ مرحوم سيدهاشم حداد و علامه فقيد دراين خصوص چه نظري داشتند ؟ آيا مطالعه ي دائمي و مكرر اين رساله آثار خاصي دارد ؟ و باعث روشنايي دل مي شود ؟ ممنون
هوالعلیم
کتاب توحیدی مفیدی است و مطالعه آن برای افراد مطّلع و اهل فنّ خوب است ولی افرادی که هنوز به مراتب عالیه از درک این مسائل نرسیده اند نباید مطالعه کنند.
پرسش: معنای شرک

کد: 2099گروه: اعتقادات
شرک یعنی چه؟ چگونه از شرک رهائی یابیم تا مصداق آیه مبارکه « لا تشرک باللَه ان الشرک لظلم عظیم » سوره لقمان آیه 13 نبوده باشیم ؟
هو العالم
شرک در مقابل توحید بمعنای شرکت مؤثر و سببی در محاذات اراده و مشیّت پروردگار و در عرض آن، بخلاف توحید که انحصار اراده و مشیّت را در ذات خدا دانستن است و این اراده در نزول اسماء و صفات در عالم اعیان و شهادت تحقق می یابد. در دیدگاه توحید و عرفان هیچ اراده و مشیّتی در مقابل خواست و اختیار حضرت حقّ نمی تواند عرض اندام نماید و تمام خواستها و اراده ها در طول خواست و اراده حضرت حقّ است نه در عرض آن، و لهذا انتساب حوادث و قضایا چه بصورت کلّی و چه بصورت جزئی به اراده و مشیّت پروردگار بر می گردد و این مسئله هیچ منافاتی با اختیار مکلّف در انجام تکلیف ندارد، زیرا او مقهور و مجبور اراده حقّ نیست، بلکه نفس اختیار او فعل حقّ است در او ظهور و تجلّی یافته است. و امّا شرک بمعنای اینست که در سلسله طولیّه علل و معلولات، علّتی و سببی جدای از سیر سلسله علل بدون انتساب به ذات احدیّت در ایجاد و یا اعدام حادثه ای دخالت داشته باشد. بنابر این تصوّر و تخیّل این معنی بمعنای شریک و انباز قرار دادن غیر ذات پروردگار است با حضور حضرت حقّ در ظهور حوادث و قضایا