12

از بین بردن صفت امساک و بخل

5088
مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهابو حمزه ثمالی

مجموعهسال 1416

تاریخ 1416/09/28

جلسه‌های مجموعه (13 جلسه)

توضیحات

فقرۀ دعاء: الحمداللَه الذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئاً حين يدعوني... ... يستقرضني. فهرست: 1 – توضيحي در ارتباط با فنا و زوال‌پذيري امور اعتباري عالم دنيا. 2 – اميرالمؤمنين عليه السلام فريفته و مقهور بيعت مردم و استقبال ايشان در روز غدير نشد. 5 – توضيحي در ارتباط با مقام جمعيّت اميرالمؤمنين و سيدالشهداء عليهما السلام. 6 – بيان يكي از خصوصيات و ويژگي‌هاي اولياء كامل الهي. 7 – حركت و مشي اولياء الهي در طول اراده و مشيّت پروردگار متعال مي‌باشد. 8 – ذكر حكايتي در ارتباط با كيفيت عملكرد مرحوم ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي در جشن روز عيد غدير. 10 – ذكر حكايتي در ارتباط با فردي كه روزي حلال خود را به حرام تبديل كرد.
/0
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت