کتاب صوتی

کتاب صوتی امام شناسی ج1 (تعداد فایل ها: 16)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتجلد اول از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون مسئله «عصمت انبیاء و ائمه علیهم‌السلام» و «معنای کلی ولایت تکوینی» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• لزوم عصمت انبیاء و ائمه علیهم‌السلام و بیان لوازم عصمت 
• اصل وراثت در عصمت مربوط به ملکوتِ نفس است 
• عصمت انبیاء منافاتی با اختیاری بودن افعال آنان ندارد 
• منصب امامت از نبوّت بالاتر است 
• معنای ولایت تکوینیِ امام به اذن خدا  
• شرط تحقّق امامت، عبورِ امام از هستیِ خود و تحقق به هستیِ خداست 
• ضرورت تبعیّت از امام، بخاطر ضرورت تبعیت از حق است 
• لازمۀ عصمت، هدایت به حق است 
• ملاکِ تبعیت از ائمه علیهم‌السلام، تبعیت از اعلم است

توضیحاتمقدمه از صفحه (1-4)

توضیحاتدرس چهارم (61-76)

توضیحاتدرس هفتم (127-140)

توضیحاتدرس یازدهم (198-215)

توضیحاتدرس دوازدهم (217-232)

توضیحاتدرس سیزدهم (235-254)

توضیحاتدرس چهاردهم (255-275)