مواعظ رمضان 1397 - جلسه7

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1397/09/14

توضیحات1 يكي از موجبات ازدياد يقين و توجّه به پروردگار و مقام توحيد ،نماز است. 2 علّت جهنّمي شدن گناهكاران ، نفي شرك و جهل به مقام توحيد است و نقل روايتي از رسول اكرم(صلّی اللَه عليه وآله). 3 نماز شب موجب از بين رفتن گناه روز ميگردد و نقل روايت امام صادق(عليه السّلام) . 4 اسلام موجب از بين رفتن گناه در جاهليّت است و نقل روايت نبوي . 5 حسنات باعث از بين رفتن گناهانند و نقل روايتي از سلمان فارسي (رضوان اللَه عليه) . 6 نقل رواياتي از تفسير مجمع البيان درباره اثرات نماز در قبولي توبه. 7 روايت جامع و عجيب لئآلي ألاخبار درباره اثرات نمازهاي پنج گانه در قبولي توبه و... 8 صفات نمازگزاران .