آیین رستگاری - جلسه2

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1407/01/30

توضیحاتباید در راه خدا با همّت بلند گام نهاد. سالک باید همه کارهای خود را برای خدا انجام دهد. اسلام آوردن مرتاض به‏دست امام صادق علیه السّلام . سالک باید اختیارش را به خدا واگذارد و برای خدا کار کند. کلام أمیرالمؤمنین علیه السّلام در تقسیم عبادت کنندگان به سه دسته. حکایت مرحوم قاضی و میرزا ابراهیم عرب در کنار شطّ. انسان خوابِ خوب دید یا ندید نباید دنبالش برود. از اول سلوک تا آخر سلوک نباید سالک غیر خدا را ببیند. یکی از علائم صحّت طریق میل به عالم معنا و تنفّر از عالم غرور است. کیفیّت تعامل سالک با آداب و رسوم عالم کثرت. اساس مسألۀ عرفان بر توهّم و تخیّل و تصنّع نمی‏باشد. یکی از مسائل مهم سیر و سلوک، استقامت در طریق و صبر و تحمّل مشکلات است. مشکلات و موانع موجود در سیر و سلوک إلی اللَه. حکایت عرضه کردن حورالعین خود را به علامه طباطبایی در مسجد کوفه. برای رسیدن به خدا باید همه تعلّقات را رها کرد و به سرزنش افراد توجّه نکرد. درد سالک درد خداست و تا به خدا نرسد دلش آرام نمی‏گیرد . سالک نباید با مردم عوام سر و کلّه زده و مجادله کند. جمع شدن پرندگان نزد هدهد و مطالبۀ سیمرغ. تفسیر و تبیینی پیرامون حدیث شریف «مَن عَرَفَ نفسَهُ فَقد عَرفَ ربَّهُ».