مبانی اخلاق - جلسه1

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1411/09/02

توضیحاتروز اوّل. لزوم ملکه‌شدن قرائت و تلفّظ صحیح در نماز.کیفیّت توجّه به ذات الهی در نماز و نظر غیر استقلالی به الفاظ و معانی. روز دوّم. لزوم تبعیّت از علم و یقین. سزای تبعیّت از اهواء نفسانی بعد از حصول علم به واقع.