مبانی اخلاق - جلسه16

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتخطبۀ اوّل عید سعید فطر. خطبۀ دوّم عید سعید فطر. ضرورت وصول به بالاترین مراتب تقوا. لزوم شکر نعمت اسلام. دعوت پیامبر به اتّحاد بین مسلمین.  روایت پیغمبر در تمثیل مؤمن به منزلۀ سر نسبت به پیکرۀ جامعۀ مسلمین. تأکید پیامبر به لزوم وجود رابطۀ برادری در جامعۀ مسلمانان. روایت رسول خدا در تمسّک به قرآن هنگام مواجهه با شبهات. کیفیّت تلاوت و تدبّر در آیات قرآن.