ولایت و هدایت - جلسه3

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1419/02/16

توضیحاتكيفيت هدايت و دستگيري توسط امام معصوم عليه السلام شرح فقره: انی رجل مطلوب و مع ذلك لی أوراد في كل ساعة من آناء اللیل والنهار فلا تشغلني عن وردي 1 امام صادق عليه السلام معذوريت خود را نسبت به ارتباط با عنوان بصري در دو جنبة شخصي و اجتماعي بيان مي‌كنند 2 بر اساس عبارت «اني رجلٌ مطلوب» آيا موانع اجتماعي و تحت المراقبه بودن امام عليه‌السلام مانع از هدايت و دستگيري حضرت نسبت به افراد مي‌شود؟ 3 اختلاف كيّفيت ارتباط و مراوده ائمه اطهار عليهم السلام با مردم بر اساس اختلاف شرايط اجتماعي و حكومتي 4 ارزش و اعتبار سخنان اهل علم به ارزش و اعتبار اصل و ريشه آن كه ائمه اطهار علیهم السلام مي‌باشد برمي‌گردد. 5 انتساب و از خود ديدن مطالب عاليه و راقيه ائمه اطهار خيانت به ساحت مقدس ايشان مي‌باشد 6 عصمت و طهارت مطلقه ائمه معصومين عليهم السلام دليل جاودانه بودن گفتار و رفتار و كردار ايشان مي‌باشد 7 از آنجايي كه هدايت عبارت است از ايجاد ربط ميان نفس با مبدأ أعلی لذا در مسأله هدايت تفاوتي ميان حضور و غيبت امام نمي‌باشد 8 ولايت ائمه معصومين عليهم السلام با شراشر وجود همۀ افراد معيّت داشته و حضور و غيبت در آن راه ندارد. 9 مرحوم حداد رضوان اللَه عليه به مرحوم علامه طهراني مي‌فرمودند: اگر تو در غرب عالم باشي و من در شرق عالم، كيفيت ارتباط و ولايت من نسبت به تو هيچ تفاوتي نمي‌كند 10 علت وجود حالت تجرّد و سبكي در مجالس سيّد الشهداء عليه السلام حضور معنوي حضرت و اتّصال نفس افراد با ملكوت و سرّ امام مي‌باشد 11 توضيحي راجع به كيّفيت ولايت و احاطه و اشراف امام زمان عليه السلام نسبت به عالم هستي 12 مراد امام صادق عليه السلام از عبارت «اني رجلٌ مطلوب» اين است كه در مسأله هدايت ارتباط ظاهری و حضوری ملاک نمی باشد.