ولایت و هدایت - جلسه7

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1419/06/10

توضیحاتموضوع كلّي: اختلاف شواکل وخصوصیات ائمه معصومین سلام اللَه علیهم وسالکین راه خدا شرح فقره: انی رجل مطلوب و مع ذلك لی أوراد في كل ساعة من آناء اللیل والنهار فلا تشغلني عن وردي 1 سلوك عبارتست از حركت انسان به سوي مبدأ و منشاء كمالي خود. 2 افراد در سلوك داراي خصوصيّات و كيفيّات مختلفه هستند زيرا شاكله‌هاي آنان مختلف است. 3 أئمّه عليهم السّلام داراي شواكل مختلف هستند و تنها كسي كه پرده از اين حقیقت برداشته مرحوم علّامۀ طهراني رضوان اللَه عليه مي‌باشند. 4 سرّ ايرادها و اعتراضات به نحوة مشي ائمّه عليهم السّلام نظر نمودن به آنها از دريچة نفس خود است. 5 نقش زمان و مكان به معني صحيح آن در نگرش إنسان به حقائق و واقعيّات يك حقيقت است. 6 اختلاف شواكل فراتر از اختلاف زمان و مكان و خصوصيات آن است. 7 تا كسي به مقام ولايت نرسد محال است بتواند به خصوصيات افراد اطلاع پيدا كند. 8 داستان افرادي كه به ولايت نرسيده‌اند داستان افرادي است كه از فيل تعريف كرده در حاليكه او را نمي‌شناختند. 9 اولياء و بزرگان با هر كسي بر طبق ربطي كه به مبدأ خود دارد عمل مي‌كنند. 10 افراديكه در محضر آقاي حدّاد مشرّف مي‌شدند يكسان نبودند، تنها بعضي از آنها توانستند آنطور كه بايد و شايد از ايشان بهره‌ور گردند. 11 بيچاره آن كسي است كه وقت خود را به افكار و سخنان بيهوده بگذراند. 12 داستان حضرت آية اللَه حاج سيد محمد محسن طهراني درباره تشييع جنازه يكي از متموّلين در شهر «سور». 13 عبارت عجيب مرحوم علّامه طهراني رضوان اللَه عليه از مرحوم آية اللَه حجّت. 14 كسي كه به مقام توحيد رسيده است غير از اجراء مشيّت پروردگار نمي‌تواند كاري انجام دهد.

موضوعات مرتبط