مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در عید غدیر سال 1422هـ.ق