مداح مداح شماره 1

توضیحاتروضه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام 25 رجب سال 1421هـ.ق