مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در نیمه شعبان سال 1422 هـ.ق