مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در عید مبعث سال 1423 هـ.ق