مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در ولادت امام حسین 3 شعبان سال 1421هـ.ق