مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در ولادت امام هادی 2 رجب سال 1420هـ.ق