مداح حاج آقا جلال حاج ابوالقاسم

توضیحاتروضه خوانی در 21 صفر سال 1411 هـ.ق