مداح مداح شماره 1

توضیحاتروضه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام 7 صفر سال 1420 هـ.ق