شرح دعای افتتاح - جلسه2

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1397/09/07

توضیحاتقبح عقلی رحمت و عطوفت در موضع مجازات و عقوبت. لزوم تکبّر و کبریائیّت داشتن در مقابل انسان متکبّر. تجلّیِ «أعظَمُ‌المتجبّرین» در امیرالمؤمنین علیه السّلام هنگام نبرد. غضب پیغمبر. سنجش عدالت با وجود مقدّس حضرت پیغمبر. عدم اعتبار افکار و سلائق انسان در عدالت. نقمت و بدبختی مردم به سبب جهلشان. نمونه‌هایی از جهل مردم. تبعیّت از جهل یعنی بت‌پرستی. کارهای خرافی و جاهلانۀ ما یعنی بت‌پرستی. تبدیل خرافات به تمدّن و فرهنگ. جاهلیّت یعنی پافشاری روی سنّت‌های ناشی از موهومات و خرافات. سنّت جاهلی به عنوان بدترین گناهان در قرآن.