معادشناسی - جلسه9

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/10

توضیحاتقیام انسان در پیشگاه خداوند عزّوجل