سال 1416 - جلسه3

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1416/09/05

توضیحاتفقره دعاء: من أين لي النجاة و لا تستطاع إلّا بك. 1 – تمام گرفتاري‌های بشر ناشی از جهل است. 2 – يك اراده و قدرت در عالم حکومت دارد وتفاوتی میان قدرت عليّ (عليه السلام) و ابن ملجم نمی باشد. 3 – قدرت ونیروی همه انسانها از ناحیه امام علیه السلام می باشد. 4 – عمل بر اساس سیاست مساوی با شکست است،زیرا سیاست شیطان از سیاست ما بسیار دقیق تر است. 5 –حکایت شركت مرحوم علّامه طهراني – رضوان اللَه عليه – در تشييع جنازۀ یکی از دوستان و خواندن تلقين بر ميّت. 6 – تغییر نظر وافکار مردم نسبت به روحانیت بواسطۀ مشاهده عملکرد خالصانۀ علامه طهرانی. 7 – رفتار مرحوم علامه طهراني – رضوان اللَه عليه – با همه رفقا يكسان و صادقانه بود. 8 – چرا امیرالمؤمنین علیه السلام دختر خود را بواسطۀ امانت گرفتن دستبند از بیت المال توبیخ می کند.