سال 1418 - جلسه3

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1418/09/04

توضیحاتفقره دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك ولولا أنت لم أدْرِ ما أنت. 1 – توضيحي در ارتباط با اين فقرۀ شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: بك عرفتك. 2 – توضيحي در ارتباط با فرمايش مرحوم حداد مبني بر اينكه خداوند متعال انسان را موجودي عقلاني خلق كرده است نه شهواني. 3 – غذاي روح و ملكوت انسان علم و عرفان مي‌باشد. 4 – بيان ديدگاه مكتب عرفان نسبت به مسأله تغذيه و تناول مأكولات توسط افراد. 5 – ديدگاه سالك الهي نسبت به مسأله ازدواج چگونه بايد باشد.