ابو‌حمزه ثمالی

سال 1418 (تعداد جلسات: 11)

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتصوت شرح فقره: بِک عَرَفْتُک وَ أنْتَ دَلَلْتَنی عَلَیک وَ دَعَوتَنی إلَیک وَ لَوْ لا أنْتَ لَمْ أدْرِما أنْت از دعای ابوحمزه ثمالی امام سجاد علیه السلام

تاریخ سخنرانی 1418/09/02

توضیحاتفقره دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك و لولا أنت لم أدْرِ ما أنت. 1 – در صورتي كه معرفت حقيقي پيدا كردن به پروردگار متعال بوسيلۀ خداوند مي‌باشد نياز افراد به پيامبر اكرم و ائمه اطهار علیهم السلام در اين امر چه مي‌باشد. 2 بيان علت لزوم معرفت پيدا كردن افراد نسبت به ذات پروردگار متعال نه مظاهر و نعمت‌هاي او. 3 – چرا معرفت و شناخت حقيقي پروردگار متعال بواسطه خود خداوند متعال امكان‌پذير مي‌باشد نه غير او. 4 – چگونه مكتب عرفان و مسير سير و سلوك الهي موجب رشد و كمال افراد مي‌شود 5 – اهميت جايگاه بدن و جسم بعنوان مَركب روح در ديدگاه اولياء الهي.

تاریخ سخنرانی 1418/09/03

توضیحاتموضوع اين جلسه: حقيقت انسان به علم است. فقره دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك و لولا أنت لم أدْرِ ما أنت. 1 – تفسير فرمايش امام سجاد عليه السلام در اين فقره شريفه: بك عرفتك 2 – انفكاك ربط وجودات با پروردگار متعال مساوي با انعدام آنها مي‌باشد. 3 – عداوت و بغض ديرينۀ عبداللَه بن زبير با اهل بيت عليهم السلام. 4 – توضيحي در ارتباط با شعر سعدي شيراز و نقد آن: فرشته‌اي كه وكيل است بر خزائن باد * چه غم خورد كه بميرد چراغ پير زني 5 – كيفيت علم پروردگار متعال نسبت به موجودات عالم امكان.

تاریخ سخنرانی 1418/09/04

توضیحاتفقره دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك ولولا أنت لم أدْرِ ما أنت. 1 – توضيحي در ارتباط با اين فقرۀ شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: بك عرفتك. 2 – توضيحي در ارتباط با فرمايش مرحوم حداد مبني بر اينكه خداوند متعال انسان را موجودي عقلاني خلق كرده است نه شهواني. 3 – غذاي روح و ملكوت انسان علم و عرفان مي‌باشد. 4 – بيان ديدگاه مكتب عرفان نسبت به مسأله تغذيه و تناول مأكولات توسط افراد. 5 – ديدگاه سالك الهي نسبت به مسأله ازدواج چگونه بايد باشد.

تاریخ سخنرانی 1418/09/05

توضیحاتفقره دعاء: بك عرفتك و أنت دلَتني عليك و دعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت. 1 – سالك راه الهي نبايد فريب مسائل اعتباري و زوال‌پذير عالم دنيا را بخورد. 2 – لزوم پرهيز افراد از افشاء سرّ برادر مؤمن خود. 3 – بيان معناي سلوك راه الهي در مكتب عرفان. 4 – در چه صورت قيام فرد سالك به عبادات و تكاليف الهي موجب رشد و تكامل او مي‌شود. 5 – به چه دليل برخي از روايات احترام به فرد ثروتمند به خاطر ثروتش را مستلزم كافر شدن فرد بيان مي‌كنند.

تاریخ سخنرانی 1418/09/06

توضیحاتفقره دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك ولولا أنت لَم أدْرِ ما أنت. 1 – تفسير فرمايش نبي اكرم صلوات اللَه عليه: «اللّهَّم اِني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع». 2 – احساس حسرت و غبن افراد در روز قيامت با آشكار شدن حقيقت براي ايشان. 3 – چرا تحصيل علم و فراگيري آن بايد همراه با تهذيب و تزكيه نفس باشد. 4 – بيان تأثيرات موسيقي بر نفس انسان. 5 – فرمايش مرحوم علامه طباطبايي در ارتباط با اطلاع و آگاهي برادر خود نسبت به علم موسيقي.

تاریخ سخنرانی 1418/09/09

توضیحاتفقرۀ دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك و لو لا أنت لم أدْرِ ما أنت. 1 – تفسير فرمايش امام سجاد عليه السلام در اين فقره شريفه: بك عرفتك و انت دللتني عليك. 2 – عرفان پروردگار متعال به چه معنا مي‌باشد. 3 – تفسير آيه 201 سورۀ مباركه اعراف: (إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ ) 4 – فرمايش مرحوم حداد رضوان اللَه عليه در ارتباط با كيفيت مقابله افراد با شيطان و طرد او. 5 – ذكر تشبيهي در بيان شدّت قبح مسأله غيبت و پرهيز از شنيدن آن.

تاریخ سخنرانی 1418/09/11

توضیحاتفقره دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني اليك ولولا أنت لم أدر ما أنت. 1 – توضيحي در ارتباط با كيفيت تحقق وحدت. 2 – تفسير اين بيت از مثنوي: متّحد بوديم و يك گوهر همه * بي و سر و بي پا بوديم آن سر همه 3 – نزديك‌تر بودن اطفال و كودكان به فطرت الهي و نظاره كردن امور از دريچۀ وحدت. 4 – ذكر حكايتي در ارتباط با رفع مشكلات بواسطۀ توسل شخصي به فارابي. 5 – فردي كه بدنبال پيدا كردن عيوب ديگران مي‌باشد خود به آن عيوب مبتلا مي‌شود.

تاریخ سخنرانی 1418/09/13

توضیحاتفقره دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت. 1 – لازمۀ عرفان و معرفت پيدا كردن به هر امري اتحاد پيدا كردن با آن مي‌باشد. 2 – بيان يكي از اقسام جود در ارتباط عملكرد وليّ خدا. 3 – علت درخواست اميرالمؤمنين عليه السلام از افراد براي ياري خود چه مي‌باشد. 4 – تفسير فرمايش امام حسين عليه السلام: فانكم اِنْ لا تنصرونا قوي الظلمة عليكم. 5 – ذكر حكايتي در ارتباط با كيفيت برخورد مرحوم ملا حسينقلي همداني با يكي از دراويش كه از ايشان تقاضاي دستگيري كرده بود.

تاریخ سخنرانی 1418/09/14

توضیحاتفقرۀ دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك ولولا أنت لم أدْرِ ما أنت. 1 – درچه صورت انسان می تواند به حقیقت اشیاء علم ومعرفت پیدا کند. 2 – بیان معنای کشف سرّ در مکتب عرفان وآثار و تبعات سوءآن. 3 – انحراف وخارج شدن افرادی که به کشف اسرار می پرداختند از مسیر عرفان وسیر وسلوک الهی. 4 – بیان شرایط استادی که انسان از او باید طلب علم کند.

تاریخ سخنرانی 1418/09/16

توضیحاتفقره دعاء. بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك و لولا أنت لم أدر ما أنت. 1 – وظيفه و تكليف هر فردي به ميزان معرفت او مي‌باشد. 2 – توضيحي در ارتباط با قاعدۀ «لا يعرف شيءٌ شيئاً إلّا بما هو فيه منه». 3 – بيان ميزان معرفت افراد نسبت به صفات پروردگار متعال بر اساس ميزان تحقق آنها در وجود ايشان مي‌باشد. 4 – استفاده همۀ امور خارق العاده و غير آن به اراده و مشيت پروردگار متعال مي‌باشد. 5 – ابتلاءات و مصائب وارده بر افراد موجب رشد و كمال ايشان مي‌شود.

تاریخ سخنرانی 1418/09/26

توضیحاتفقره دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك و لولا أنت لم أدْرِ ما أنت. 1 – ادراك حقيقت معناي رحمت در وجود پروردگار متعال متوقّف بر تحقّق معناي آن در وجود افراد به ميزان سعه و ظرفيت ايشان مي‌باشد. 2 – تغيير و تحول دروني انسان منجرّ به تغيير و تحوّل ديد او نسبت به اشياء مي‌شود. 3 – ذكر حكايتي در ارتباط با عدم تفاوت ميان افراد در نزد اميرالمؤمنين عليه السلام در اجراي عدالت نسبت به آنها. 4 تفسیر آیه شریفه: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ 5 توضیحی درارتباط با این شعراز مثنوی: کار پاکان را قیاس از خود مگیر * گرچه باشد در نوشتن شیر شیر