آیین رستگاری - جلسه5

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1407/04/05

توضیحات1. صمت و سکوت. یکی از راه‏های کنترل قلب، حفظ زبان است. تشبیه و تمثیل زیبای مرحوم قاضی از تشویشات قلبی به لِردهای حوض. تجلّیات خدا فقط در سایه آرامش نفس است. أمیرالمؤمنین علیه السّلام: «قلب عاقل جلوی زبانش و قلب جاهل پشت زبانش است». لزوم انس با عیالات و اختلاط با ایشان. 2 .حفظ الصحّة و سلامت مزاج. حفظ الصحّة و سلامت مزاج. 3. عزلت از ابناء دنیا و معاشرت با اولیاء الهی. بیرون آمدن از محیط دغدغه و تشویش. اهل دنیا انسان را به طرف دنیا می‏کشند. لزوم معاشرت با خوبان و اولیاء الهی. 4. شب زنده‌داری، سهر. شب زنده‏داری، سهر. 5. دوام ذکر و یاد خدا. انسان باید همیشه به فکر خدا باشد. سالک باید ذکرش خدا باشد 146. حکایت خارکنی که از خداوند درخواست محبّت خالصانه نمود. در سیر و سلوک باید پله به پله و مرحله به مرحله حرکت نمود. فلسفه خلقت شیطان و اعطاء اختیار و تکلیف به انسان. اتمامان افرادی هستند که سفر آنها کامل نشده است. در سیر و سلوک باید از افراط پرهیز نمود. مرحمت و لطف الهی است که سبب ورود سالک در سیر و سلوک إلی اللَه می‌شود.