معادشناسی - جلسه11

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/12

توضیحاتبارش باران حیات برای مردگان