آیین رستگاری - جلسه6

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1407/04/21

توضیحاتشرح و بیان برخی از دستورات لازم سلوکی. مراقبه شدید آیة اللَه حاج شیخ محمّد تقی بهجت فومنی. سکوت یکی از دستورات اساسی این راه است. شرط اصلی در تأثیر اعمال مراقبه است. لزوم قرائت حدیث عنوان بصری هفته‏ای یکی دو بار. در میان شاگردان مرحوم قاضی فقط اهل رعایت رستگار شدند. آقا شیخ عبدالهادی شیرازی هر شاگرد مرحوم قاضی را به جای دو عادل حساب می‏کرد. راز و نیاز‏ها و عبادات مرحوم قاضی در مسجد سهله. راز و نیاز‏ها و عبادات پیامبر در غار حراء. اسم سالک به خود بستن دردی را دوا نمی‏کند. خداوند از اولیاء مقرّب خویش نیز حساب می‏کشد. کیفیّت زیارت امام معصوم و مشاهد مشرّفه. سالک باید نفس عملش سلوک باشد. سالک باید کارهایی را که برای دوستان خدا می‏کند به حساب نیاورد. اوّلین دستور اولیاء الهی به شاگردانشان نماز شب است. زیارت و توسّل به اولیاء الهی و جدّیّت در کارها.