سال 1419 - جلسه10

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1419/09/19

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي لا أدعو غيره و دلو دعوت غير لم يستجب لي دعائي و الحمدلله... لأخلف رجائي. 1 – اصل اوّلي و فطري در روابط و مسائل اجتماعي،میان افراد مسئله ايثار و انفاق و كمك به هم نوع است. 2 – ملاك در داشتن حسن ظنّ یا سوء ظنّ نسبت به افراد چه مي‌باشد. 3 – برخي از شرائط ضمن العقد ميان زوجين خلاف شرع مي‌باشد. 4 – در صورتي كه مرد از قلّت مهرالسنه سوء استفاده كند دادگاه اسلامي او را ملزم به پرداخت مهرالمثل مي‌كند. 5 – به چه دليل امام حسن مجتبي عليه السلام ابن ملجم مرادي را در قبال به شهادت رساندن اميرالمؤمنين عليه السلام قصاص مي‌كنند.