کتاب صوتی مهر تابناک - جلسه2

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمقدمه از صفحه‌ (23 ـ 42)