کتاب صوتی مهر تابناک - جلسه6

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمرحوم قاضی از منظر بزرگان از صفحه‌ (113ـ133)