سال 1421 - جلسه3

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1421/09/05

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي يحلم عنّي حتّي كأنّي لا ذنب لي. 1 – افراد در نزد مرحوم علامه طهراني به چهار دسته تقسيم مي‌شوند. 2 – رفت و آمد عوامل رژيم شاه به مسجد قائم طهران براي جاسوسي با ظاهري فريبنده. 3 – آنچه موجب تجرّد نفس مي‌شود جنبۀ باطني عبادت است نه زيادي آن. 4 – خوارج انسانهاي ظاهر الصلاح و اهل عبادت و نماز بودند. 5 – سخن اويس قرن به كسي كه بيست سال از ترس فشار قبر در قبري كه برای خود آماده کرده بود نماز مي‌خواند.