سال 1421 - جلسه2

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1421/09/04

توضیحات 1 تفسیرآیه شریفه (الا له الخلق و له الامر). 2 توضیحی پیرامون کیفیت اطلاع بر عالم أمر. 3 توضیحی پیرامون شعر مولانا جلال الدین محمد بلخی حق همی گوید که ای مغرور کور * نی زنامم پاره گشت آن کوه طور . 4 عمل انسان دارای 2 جنبه می باشد ،جنبه ظاهر و خَلقی و جنبه باطن و امری. 5 توضیحی پیرامون کلام مرحوم علامه طهرانی رضوان اللَه علیه که می فرمودند:انسان نباید به حال توجه کند بلکه باید ببیند راهش صحیح است یا نه؟ 6 لزوم رعایت مراقبه در همه احوال و شرائط.