سال 1424 - جلسه5

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1424/09/09

توضیحاتفقره دعاء: إلهي ربيّتني في نعمك و إحسانك صغيراً و نوَّهت باسمي كبيراً. 1 – شهرت و معروفیت افراد بواسطۀ خداوند متعال می باشد. 2 – گرفته شدن پرچم اسلام از سعد بن عباده و اعطاء آن به اميرالمؤمنين عليه السلام درجریان فتح مكه 3 – ترک جنگ اُحد توسط خلفای ثلاث به نقل از علماء اهل تسنن 4 – جريان فتح مكه و سيرۀ پيغمبراکرم صلي اللَه عليه و آله و سلم‌ در فتح آن. 5 – دین اسلام ،دین رأفت و رحمت است نه دین چماق وانتقام.