سال 1424 - جلسه6

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1424/09/10

توضیحاتفقره دعاء: إلهي ربيّتني في نعمك و إحسانك صغيراً و نوَهت باسمي كبيراً. 1 – عدم تعلّق ودلبستگی افراد نسبت به امور اعتباری عالم دنیا . 2 – نفوذ برمكي‌ها در دستگاه خلافت هارون الرشید . 3 – تكبّر شاه و خوار شدن او در ممالك خارجي بعد از فرار از ايران. 4 – اشعار امام هادي عليه السلام در اعتباریت دنيا . 5 – خدمات صفويه به اسلام و تشيّع. 6 – ناراحتی مرحوم علامه طهرانی پس از شنیدن خبر پیشنهاد ریاست ایشان برای شورای نگهبان و سرور ایشان از انتصاب فرد دیگری به سمت آن