انوار الملکوت ج2 - جلسه11

پدیدآور علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتنور ملکوت قرآن مجلس دهم: تفسیر آیه ﴿إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا عَلَيكَ ٱلقُرءَانَ تَنزِيلا﴾ از صفحه (194-214)