سال 1421 - جلسه1

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1421/09/03

توضیحاتفقره دعاء: والحمدلله الذي يحلُم عنّي حتّي كأنّي لاذنب لي. 1 – تفسير اين فقرۀ شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: والحمدلله الذي يحلُم عني حتي كأنِّي لا ذنب لي. 2 – ذكر حكايتي در ارتباط با برخورد و مواجه شدن مرحوم حداد با فرد شارب الخمر در طهران. 3 – كيفيت مكر پروردگار با فرد گناه‌كار غير معترف به گناه خود. 4 – در مواردي كه انسان امري را صلاح دانسته لكن نفس او آنرا نمي‌پذيرد چه بايد كرد؟