سال 1426 - جلسه11

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1426/09/18

توضیحاتفقره دعاء: معرفتي يا مولاي دليلي عليك و حبّي لك شفيعي إليك. 1 – ميزان تأثير نماز و عبادات افراد در رشد و تعالي آنها متأثر از ميزان معرفت ايشان مي‌باشد. 2 – معناي فرمايش پيامبر اكرم صلی اللَه علیه وآله وسلم در هنگام فرا رسيدن اوقات صلوة: اَرِحني يا بلال. 3 – هيچ كسي جز وليّ خدا و شخص عارف نمي‌تواند ارتباط بين ولايت و عالم خلقت را ادراك كند. 4 – تغيير حال مرحوم حداد رضوان اللَه عليه در هنگام نماز. 5 – جريان خارج كردن تير از پاي اميرالمؤمنين عليه السلام در حال نماز. 6 – فردي كه تابع و پيرو و شاگرد امام صادق عليه السلام باشد همراه حضرت و در كنار حضرت خواهد بود. 7 – چرا امام عليه السلام بجاي تعبير از كلمه اليك، از واژه عليك در عبارت خود استفاده مي‌كنند: معرفتي يا مولاي دليلي عليك. 7 – بیان حالات دو عاشق و عدم توجه آنها به غير خودشان. 8 – توضيحي راجع به مقام كليم اللَه براي حضرت موسي علیه السلام و بالاتر بودن مقام ذات از آن.