سال 1427 - جلسه9

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1427/09/14

توضیحات1 – كيفيت معرفت افراد نسبت به پروردگار. 2 – بيان خصوصيات و اسرار حج در كلام حضرت آيه اللَه سيد محمد محسن طهراني. 3 انسان در نماز نبايد به غير از خداوند توجه داشته باشد حتي نسبت به مسأله دفع خطورات. 4 – بيان كيفيت ارتباط و احاطه و اشراف امام عليه السلام نسبت به عالم وجود. 5 – بيان مراتب فيض امام عليه السلام نسبت به افراد. 6 – فيض امام عليه السلام به افراد فيض و رزق علمي است و فيض روحي و تجرّد و تقرّب است.