سال 1427 - جلسه10

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1427/09/17

توضیحات1 بيان يكي از مهمترين اشكالاتي كه بر مسأله جدايي مباني حكمت و فلسفه از دين مي‌شود و پاسخ آن. 2 بيان خصوصيات و احوال اميرالمؤمنين عليه السلام در كلام حضرت آيه اللَه سيد محمد محسن طهراني. 3 انسان هنگام سفر به مدينه‌ي منوره بايد فقط به پيامبر اكرم صلي اللَه عليه و آله و سلم‌ توجه داشته باشد نه امور ديگر. 4 خداوند متعال در روز قيامت بر طبق عقل انسان آنها را مورد ثواب و عقاب قرار مي‌دهد.