رساله مودت - جلسه7

پدیدآور علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاترساله مودت - گفتار پنجم خلاصه گفتار در روز جمعه 16 جُمادى الاولى 1391 هجريّه قمريّه