مباحث فقهی - جلسه7

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1409/07/11

توضیحات خطبۀ عقد. حکایت خواستگاری امیرالمؤمنین از حضرت زهرا علیهما السّلام و تاریخچۀ مهرالسّنّة. لزوم ترغیب مسلمانان به مهرالسّنّة (ت). ایجاد محبّت بین عروس و داماد به‌واسطۀ مهرالسّنّة. بیان صیغۀ عقد ازدواج.