سال 1428 - جلسه10

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1428/09/13

توضیحات1 توضیحی پیرامون دیدگاه اهل معرفت وتوحید نسبت به کیفیت ربط و ارتباط انسان با پروردگار متعال. 2 مقصود ومنظور از طهارتی که خداوند متعال در وجود ائمه اطهار علیهم السلام قرار داده است چه نوع طهارتی می باشد. 3 بیان کیفیت جمع میان مقام عصمت امام سجاد علیه السلام و بیان عبارتی که درظاهر مخالف عصمت آن حضرت می باشد. 4 درمکتب عرفان اولیاءالهی و بزرگان تنها براساس مجرای مشیت و اراده پروردگار متعال و روال ظاهری امور عمل می کنند. 5 تفسیرآیه شریفه: الَّذينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمي‏ أَنْفُسِهِمْ ...