سال 1420 - جلسه6

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1420/09/16

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي أسأله فيعطيني و ان كنت بخيلاً حين يستقرضني. 1 – تفسير اين فقره شريفه از فرمايش امام سجاد عليه السلام: الحمدلله الذي أسأله فيُعطيني و... 2 – انفاق به مؤمن و رفع حاجات او استقراض خداوند متعال از بنده مي‌باشد. 3 – بيان فرق ميان صدقه و قرض. 4 – كيفيت حصول تجرّد و تغيير در انسان در اثر از خودگذشتگي و انفاق. 5 – فرمايش پيامبر اكرم صلوات اللَه عليه در ارتباط با انفاق اموال شخصی پس از رحلت او.