مهر فروزان - جلسه1

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتمعرفی کتاب مهرفروزان: نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علاّمه آیة اللَه حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی قدّس اللَه نفسه الزّکیّة