کتاب صوتی

کتاب صوتی مهر فروزان (تعداد فایل ها: 9)

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب شریف «مهر فروزان» اثر ذی‌قیمتِ حضرت آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه می‌باشد که به معرّفی اجمالیِ شخصیت علمی و اخلاقیِ عارف بالله و بأمر‌الله حضرت علامه آیة‌‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیّة پرداخته و شمّه‌ای از اصول تربیتی و سیرۀ عملی آن عارف ربانی را برای جویندگان راه خدا و پیروان مکتب اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام به رشتۀ تحریر درآورده است. 
اهمّ مطالب مندرج در این اثر: 
• نقش بسزای علامه طباطبائی در ساختار معرفتی علامه طهرانی 
• عقل و شرع و شهود سه‌رکن اساسی مکتب عرفانی علامه طباطبایی 
• ارتباط وثیق علامه طهرانی با آیة‌الله سیدجمال‌الدین گلپایگانی 
• خوف از ابتلاء به مرجعیّت و التجاء به ائمه علیهم‌السلام 
• ارتباط با عارف بالله حضرت آیة‌الله حاج شیخ محمد‌جواد انصاری همدانی رضوان‌الله علیهما 
• توفیق اتصال به محضر آیت‌الحق و العرفان، حاج سیدهاشم حداد رضوان‌الله‌علیه 
• اساس فعالیت‌ علامه در مسجد، تببین معارف بدون مصلحت‌اندیشی‌  
• تربیت طلّاب و دانشجویان علوم اسلامی، و شاگردان سلوکی 
• بعضی از مبانی علامه طهرانی در مسائل مختلف فقهی و اجتماعی 
• منع علامه از ورود افراد در مسائل ربویِ بانک‌ها 
• حرمت رجوع به حکّام ظالم در مرافعات 
• اهتمام به اداء نماز در پنج نوبت 
• مواظبت علامه طهرانی در استعمال عناوین و تعابیر واقعی 
• عدم تنازل از توحید در روش تربیتی مرحوم علامه 
• اهتمام علامه بر حفظ شاخصه‌های فرهنگی اسلام و تشیع 
• شخصیت سیاسی علامه طهرانی  
• ملموس‌بودنِ روح حیات و ارتباط با ضمیر خواننده در تألیفات علامه طهرانی 
• خدمت به خلق و ایجاد محبت و صفا از خصائص علامه طهرانی 
• عظمت روح و تعالی نفسِ قُدسیِ علامه طهرانی

توضیحاتمعرفی کتاب مهرفروزان: نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علاّمه آیة اللَه حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی قدّس اللَه نفسه الزّکیّة

توضیحاتمهرفروزان - دیباچه

توضیحاتمهرفروزان - بخش اول

توضیحاتمهرفروزان - بخش دوم

توضیحاتمهرفروزان - بخش سوم - صفحه (79 ـ 109)

توضیحاتمهرفروزان - بخش سوم - صفحه (109 ـ 141)

توضیحاتمهرفروزان - بخش چهارم

توضیحاتمهرفروزان - بخش پنجم

توضیحاتمهرفروزان - تعلیقات - صفحه (92 ـ 120)