مبانی اخلاق - جلسه9

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1397/09/23

توضیحاتشدّت اهمّیت دعا در شب قدر به‌سبب تعیین مقدّرات سال. تغییر مقدّرات انسان به‌واسطۀ دعا. کیفیّت دعا در شب قدر و نحوۀ تحصیل شرایط استجابت. برخی از اسباب عدم استجابت دعا. عدم استجابت دعا به‌واسطۀ نفاق بین گفتار و قلب انسان. استجابت دعا در حال اضطرار و انقطاع. سعۀ عفو و رحمت الهی در حکایت پذیرش توبۀ نصوح جوان فاجر.