مبانی اخلاق - جلسه15

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1397/10/01

توضیحاتخطبۀ اوّل عید سعید فطر. خطبۀ دوّم عید سعید فطر. ملاک ارزش عمل نزد اهل دنیا و نزد خداوند. معنای قلب سلیم. معنای ریای در عبادت. ارزش عمل انسان براساس نیّت او. لزوم تواضع به‌خاطر خدا. پاداش اعمال براساس هدف و مقصود انسان. ضرورت شکر نعمت هدایت و توفیقات الهی. وجوب وصول به أعلیٰ درجات قرب الهی به‌سبب وجود قابلیّت آن در همۀ مکلّفین. رابطۀ حقیقت ولایت و عید فطر. سعادت ابدی در تبعیّت از محمّد و آل محمّد.