مواعظ رمضان 1397 - جلسه5

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحات1 حقيقت صلوة رسيدن به مقام عبوديّت و اتّصال به ذات مقدس پروردگار است . 2 يك وصيّت لقمان حكيم به فرزندش اقامه نماز است. 3 آيه اي كه تمامي برنامه هاي زندگي ما را نشان ميدهد. 4 كلام عجيب اميرالمؤمنين (عليه السّلام) درباره واژگون شدن افكار مردم زمان خود . 5 تمثيل عجيب پروردگار درباره كيفيّت نزول نور توحيد در مجالي و قوالب امكانيّه. 6 روايات تكان دهنده درباره كسانيكه نماز را سبك مي شمارند. 7 نماز ميزان اعمال است و نمازگزار بايد از ماسوي اللَه بگذرد و به نماز بايستد. 8 روايت شريفه امام جعفر صادق(عليه السّلام) از(مصباح الشريعة) درباره نماز.